Nama   Bahagian
Bahagian
Pejabat Pengerusi
Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif
Pejabat Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Dasar dan Penyelarasan)
Pejabat Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pembangunan Perniagaan)
Pejabat Ketua Pegawai Operasi (Pengurusan dan Kepimpinan)
Bahagian Pembiayaan
Bahagian Khidmat Perniagaan
Bahagian Komunikasi Korporat
Bahagian Ekonomi dan Dasar
Bahagian Pembangunan Inklusif
Bahagian Akses Pasaran dan Pengantarabangsaan
Bahagian Pembangunan Sektoral dan Adaptasi Teknologi
Bahagian Pembangunan Perniagaan Bumiputera
Bahagian Pembangunan Teknologi Maklumat dan Pengurusan Data
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Bahagian Kewangan dan Akaun
Bahagian Khidmat Pentadbiran
Unit Audit Dalam
Pejabat Negeri