Nama   Bahagian
Bahagian
Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif
Pejabat Timbalan Ketua Eksekutif Dasar & Penyelarasan
Pejabat Timbalan Ketua Eksekutif Pelaksanaan & Pembangunan
Pejabat Ketua Pegawai Operasi
Bahagian Khidmat Nasihat & Sokongan Perniagaan
Bahagian Koordinasi Program
Bahagian Komunikasi Strategik
Bahagian Ekonomi & Dasar
Bahagian Pemantauan Dasar & Pembangunan Inklusif
Bahagian Kerjasama Antarabangsa
Bahagian Pembangunan Perniagaan & Keusahawanan
Bahagian Pembangunan Perniagaan Bumiputera
Bahagian Teknologi Maklumat
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Bahagian Kewangan & Akaun
Bahagian Pengurusan Korporat
Unit Audit Dalam
Pejabat Negeri