Nama   Bahagian
Bahagian
Pejabat Pengerusi
Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif
Pembangunan Kluster
Pengurusan Korporat
Pembangunan Ekosistem
Pelaksanaan & Pemantauan
Pengurusan Maklumat & Strategi
Pembangunan Teknologi
Pejabat Negeri